Privacybeleid

BIJ CELDEKOR ZETTEN WE ONS IN OM UW PRIVACY TE BESCHERMEN EN TE RESPECTEREN.

Dit privacybeleid legt uit wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie aan anderen kunnen doorgeven en hoe we deze veilig bewaren.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer deze pagina af en toe om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Vragen met betrekking tot dit beleid en ons privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan info@celdekor.be of schriftelijk aan Industrieterrein, zone 300 9 Reppelsebaan 67 3294 Molenstede, België. Als alternatief kan je ook telefonisch contact opnemen met ons 013 780 480.

Wie zijn we?

Celdekor werd in 1979 opgericht en is een familiebedrijf met een passie voor diverse maatwerkoplossingen. Wij denken graag mee en putten graag voor jou uit onze uitgebreide materiaalkennis en technische bagage. Dagelijks bundelen wij met z’n allen onze krachten om praktische, mooie en duurzame interieurs te realiseren voor particulieren en bedrijven.

Hoe verzamelen we informatie van je?

Wij verkrijgen informatie over jou wanneer je onze website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je onze homepage bezoekt, wanneer je contact met ons opneemt over producten en diensten,  of incidenteel, van derden die jou afzonderlijk gemachtigd heeft om dergelijke informatie te verstrekken.

16 of jonger?

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy van kinderen van 16 jaar en jonger. Als je 16 jaar of jonger bent vraag dan vooraf toestemming aan je ouder/voogd en vraag hen om je te helpen wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt.

Welke informatie wordt er over jou verzameld?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen; dit kan zijn: jouw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en informatie over welke webpagina’s wanneer worden bezocht.

Hoe worden je gegevens gebruikt?

Wij kunnen jouw informatie gebruiken: om door jou ingediende orders te verwerken, om onze verplichtingen uit hoofde van door jou en ons gesloten contracten uit te voeren, voor het afhandelen van inzendingen voor een wedstrijd, om jouw mening of opmerkingen te vragen over de diensten die wij aanbieden, om jou op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten, om jou mededelingen te sturen die je hebt gevraagd en die voor jou interessant kunnen zijn.

Deze kunnen informatie bevatten over campagnes, beroepen, promoties van goederen en diensten van onze gelieerde bedrijven, om een subsidie of sollicitatie in behandeling te nemen,  voor administratieve en zakelijke doeleinden, om ons bedrijf en onze website te verbeteren, voor reclame- en analysedoeleinden, in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen, voor bepaalde aanvullende doeleinden alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wij controleren regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonlijke informatie. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren jouw persoonlijke informatie op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende activiteit, of zo lang als is vastgelegd in een relevant contract dat je met ons hebt afgesloten.

Wie heeft toegang tot jouw informatie?

Wij zullen jouw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Derden die voor ons werken: wij kunnen jouw informatie doorgeven aan onze externe dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere geassocieerde organisaties voor het uitvoeren van taken en het verlenen van diensten aan jou namens ons (bijvoorbeeld om jou mailings te sturen). Wanneer we echter gebruik maken van externe dienstverleners, maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de dienst te leveren en we hebben een contract dat hen verplicht om jouw informatie veilig te bewaren, niet te gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden, en deze niet langer te bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de taken en het verstrekken van de diensten aan jou namens ons. Je kan er zeker van zijn dat wij jouw gegevens niet zullen vrijgeven aan derden voor gebruik door hen voor hun eigen direct marketing doeleinden, tenzij je ons hierom hebt verzocht, of wanneer wij daartoe door de wet verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of ter voorkoming van fraude of andere misdrijven.

Derden productaanbieders waarmee wij samenwerken: wij werken nauw samen met verschillende externe productaanbieders om jou een reeks kwaliteitsvolle en betrouwbare producten en diensten aan te bieden die zijn ontworpen om aan jouw behoeften te voldoen.

Wanneer je één of meer van deze producten opvraagt of aanschaft, zal de betreffende externe productaanbieder jouw gegevens gebruiken om jou informatie te verstrekken en hun verplichtingen uit hoofde van de contracten die je met hen bent aangegaan, uit te voeren. In sommige gevallen zullen zij optreden als een verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens en daarom raden wij je aan hun Privacybeleid te lezen. Deze externe productaanbieders zullen jouw gegevens met ons delen en deze zullen wij gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie overdragen aan een derde partij als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze activiteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie, of als we verplicht zijn om jouw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten te beschermen. Wij zullen echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven.

Jouw keuzes

Je hebt de keuze om al dan niet informatie van ons te ontvangen. Als je informatie van ons wilt ontvangen over interessante aanbiedingen, dan kan je je keuze selecteren door de betreffende vakjes aan te vinken op het formulier waarop wij jouw informatie verzamelen. Wij zullen geen contact met je opnemen over onze interessante aanbiedingen per e-mail, post, telefoon of sms, tenzij je hiervoor vooraf je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je kan je marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen via e-mail: info@celdekor.be of telefonisch: 013 780 480.

Jouw rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Je hebt het recht: om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en om op de hoogte te blijven van het gebruik ervan, om je persoonlijke gegevens te corrigeren, om je persoonlijke gegevens te laten verwijderen, om het gebruik van je persoonlijke gegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, om jouw toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens in te trekken, om te vragen naar de overdraagbaarheid van de persoonlijke gegevens die je met ons hebt gedeeld.

Hoe kan je toegang krijgen tot jouw informatie en hoe kan je deze updaten?

De nauwkeurigheid van jouw informatie is belangrijk voor ons. We werken aan manieren om het voor jou gemakkelijker te maken om de informatie die we over jou hebben te controleren en te corrigeren. In de tussentijd, als je van e-mailadres verandert, of als andere informatie die wij in ons bezit hebben onjuist of verouderd is, kan je ons een e-mail sturen naar info@celdekor.be of schriftelijk aan Industrieterrein, zone 300 9 Reppelsebaan 67 3294 Molenstede, België. Als alternatief kan je ook telefonisch contact opnemen 013 780 480.

Veiligheidsmaatregelen om het verlies, het misbruik of de wijziging van jouw informatie te beschermen.

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt behandeld. Wanneer je je op een beveiligde pagina bevindt, verschijnt er een slotje onderaan in webbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, Safari, Google Chrome, …. Niet-gevoelige gegevens (jouw e-mailadres, enz.) worden normaal gesproken over het internet verzonden, en dit kan nooit 100% veilig worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen wij, hoewel wij ernaar streven om jouw persoonlijke informatie te beschermen, de veiligheid van de informatie die je aan ons doorgeeft niet garanderen en doe je dit op eigen risico. Zodra wij jouw informatie ontvangen hebben, doen wij onze uiterste best om de veiligheid ervan op onze systemen te waarborgen. Wanneer wij een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer je dit hebt gekozen) waarmee je toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze websites, dan ben je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen jou om je wachtwoord met niemand te delen.

Profilering

Wij kunnen je persoonlijke gegevens analyseren om een profiel aan te maken van jouw interesses en voorkeuren, zodat wij je kunnen contacteren met informatie die voor jou relevant is. Wij kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over jou wanneer deze rechtmatig beschikbaar is via externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. We kunnen jouw persoonlijke informatie ook gebruiken om fraude en kredietrisico’s op te sporen en te beperken.

Gebruik van ‘cookies’

Net als veel andere websites maakt onze website gebruik van cookies. Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar jouw computer worden gestuurd en op jouw harde schijf worden opgeslagen om die website in staat te stellen je te herkennen wanneer je de website bezoekt. Zij verzamelen statistische gegevens over jouw surfgedrag en -patronen en identificeren je niet als individu. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om jouw landvoorkeur op te slaan. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en een betere, meer gepersonaliseerde service te leveren. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door je browservoorkeuren in te stellen. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies op jouw computer kan u ons volledige cookiebeleid raadplegen. Het uitschakelen van cookies kan resulteren in een verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van andere organisaties. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus we raden je aan om de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die je bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, ook niet als je deze bezoekt via links op onze website. Bovendien, als je vanuit een site van een derde partij een link naar onze website hebt opgenomen, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, ook niet als je deze bezoekt via links vanaf onze website. (Waar van toepassing – maak je bijvoorbeeld gebruik van cloud-gebaseerde diensten? Zo ja, weet je waar de servers zich bevinden?)

Het overbrengen van jouw informatie buiten de Europese Unie als onderdeel van de diensten die jou via deze website worden aangeboden, kan de informatie die je aan ons verstrekt, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EU bevindt. Het is mogelijk dat deze landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als de EU. Door jouw persoonlijke gegevens in te dienen, ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Als wij jouw gegevens op deze manier buiten de EU overdragen, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven zoals beschreven in dit beleid. Als je gebruik maakt van onze diensten terwijl je je buiten de EU bevindt, da kunnen jouw gegevens buiten de EU worden overgedragen om jou deze diensten te verlenen.

Website opname

Onze website kan ook gebruik maken van diensten voor het opnemen van de website, zoals het opnemen van muisklikken, muisbewegingen, het scrollen van pagina’s en elke tekst die in websiteformulieren wordt ingetoetst. De verzamelde informatie bevat geen bankgegevens of gevoelige persoonlijke gegevens. De gegevens die op een dergelijke manier worden verzameld, zijn alleen voor intern gebruik. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren en wordt opgeslagen en gebruikt voor samenvoegen en statistische rapportage. Review van dit beleid: we houden dit beleid regelmatig in de gaten.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in maart 2020.